heroscare_logo_sidhuvud.png

Sköldkörteln och mitokondrierna

Sköldkörteln och mitokondrierna är en utvidgad och fördjupad version av boken Det trötta folket. Författaren berättar om sina erfarenheter av behandlingen av ”trötta” patienter, som trots normala laboratorievärden, kan ha låg ämnesomsättning. Vi får ta del av aktuell kunskap om sköldkörtelhormonerna T4 och T3 liksom mitokondriernas, cellens kraftverk, betydelse i ett evolutionärt perspektiv.

Vi får följa sköldkörtelhormonernas väg från produktion i sköldkörteln till deras funktion på cellnivå och hormonernas betydelse för våra livsprocesser från fosterutvecklingen till reproduktionsåldern.

I boken beskrivs även de senaste rönen om mitokondriernas betydelse för utveckling av diabetes och det s k metabola syndromet. Vi kan läsa om det nya ämnet Mitokondriell medicin som ser helheten i patientens symtombeskrivning, vilket står i kontrast till dagens specialiserade och subspecialiserade patientkontakt.

Författaren skriver om sin teori ”endogen hyperoxi” hur det bildas och hur det skapar förutsättning för de fria syreradikalerna att skada cellerna och därmed starta processen för våra åldersrelaterade sjukdomar.

Boken riktar sig framförallt till läkare och till patienter som vill fördjupa sig i ämnet men även till våra politiska beslutsfattare för att öka förståelsen för och se orsaker till ohälsa i det moderna samhället.

Tyngre vetenskapligt faktaunderlag förekommer i flera avsnitt.

Intressanta fallbeskrivningar avslutar boken.


heroscare_logo_sidfot.jpg

Ekvägen 10  |  SE 269 71 Förslöv  |  E-post: